Dava Finansmanı

Geçtiğimiz son birkaç yılda dava finansmanı işletmeler için, özellikle finansman olmaksızın masraflar sebebiyle takip edilemeyecek tahkimler, yerel mahkeme önünde görülecek davalar ya da müzakereler bakımından, son derece popüler bir yöntem haline gelmiştir.

Dava Finansmanı Nedir?

Yasal finansman veya üçüncü kişi finansmanı olarak da bilinen hukuk davası finansmanı, davacı tarafından alınan faydaların bir yüzdesi karşılığında, bir hukuk davasında bir tarafı finanse etmenin karşılığıdır. Söz konusu finansman bir tarafın, ticari sınırlamalar yüzünden veya likiditelerini başka alanlarda kullanmayı tercih etmeleri sebebiyle, doğrudan ödeme yapmaksızın bir hukuk davası başlatmasına veya tahkime gitmesine imkân vermektedir.

Hukuk davası finansmanı aşağıdakileri sağlamaktadır:

  • Yeterinde mevcut fonlara sahip olmayan davacılar için adalete erişimde değerli bir araç.
  • Davacılar açısından maliyet yönünden etkin bir finasman aracı.

Dava Finansmanının Avantajları

Belki de en önemlisi, finanse edilen tarafın, gelirleri paylaşma karşılığında bir hak talebini takip etmenin finansal riskini bir kenara koyma imkânı bulmasıdır.

Ayrıca, bazı fon sahipleri, özellikle de deneyimli hukukçuları bünyelerinde barındıranlar, davayı yönetmek için hangi avukatların ve müşavirlerin en iyi uygun olacağına dair dava sahiplerine etkin şekilde rehberlik ederler ve davanın esasına yönelik kapsamlı bir görüş sunabilmektedirler.