Forensic Planlama ve Gecikme Analizi

Projelerin gitgide büyümesi ve karmaşıklaşması karşısında, proje teslimine ilişkin hızlandırılmış programlarla, doğru ve ayrıntılı planlama yapmaktayız. Dolayısıyla, başlangıçtan itibaren, yüklenici, müşteri ve mühendis yükümlülüklerinin farkına varan ve değişikliğe tepki vererek doğru şekilde birbirine eklenen bir çalışma programı tesis etmek önem arz etmektedir.

Planlama Uzmanlarımız:

 • Doğru planlamanın gerekliğini anlamaktadırlar.
 • Projelerini başarılı şekilde planlamak için müşterilerimize destek sağlarlar.
 • Değişikliği dahil eden programı yönetirler.
 • Değişikliğin etkisini göstermek için endüstri yazılımından faydalanırlar.

Müşterilerimiz Quantum’un aşağıdakileri konularda hizmet sağlayacağına güvenirler:

 • İhale dönemi – ihalenin kapsamı, ihale programının gelişimini anlama.
 • Sözleşmenin verilmesi – temel program gelişme tavsiyeleri, ayarlama sistemleri.
 • İnşaat dönemi – ilerleme güncellemelerinin sürdürülmesi.
 • Değişiklik yönetimi – değişikliğin etkisi, maliyet hak sahiplikleri, etki analizi.
 • Süre uzatımı sunumları.
 • Kurtarma / hızlandırma programları.
 • Nihai güncellemeler.
 • Projenin sona erdirilmesi – nihai program.