Demiryolu

Raporlar global büyümeyle dünya demiryolu pazar hacminin önümüzdeki yıllarda dünya çapında yıllık 2.6 yüzde ile büyüyeceğini ve 2021 yılında yaklaşık 186 milyar USD’ye ulaşacağını öngörmektedir.

Quantum yaşamlarımızın, enerji, su, haberleşme ve taşımaya erişim dahil güvenli ve güvenilir altyapılara bağlı olduğunu bilmektedir. Güvenli ve güvenilir altyapılar, topluluklar açışından sağlam temeller sağlar ve ticarete imkân tanır. Quantum ekibi altyapı projelerinde geniş deneyime sahiptir.