Sözleşme Yönetimi ve Sözleşme Danışmanlığı

Quantum’da, inşaat projelerinin karmaşık niteliği dolayısıyla müşterilerimizin karşı karşıya kaldığı farklı sorunları anlıyoruz – dolayısıyla, danışanlarımızın münferit ihtiyaçlarını karşılamak için bu ihtiyaçlara özgülenmiş hizmetler sunmaktayız.

Quantum, kompleks inşaat projelerinin, riskleri etkin şekilde idare etmek ve çok yönlü inşaat ve mühendislik projelerinin başından sonuna kadar başarılı şekilde devamını sağlamak açısından profesyonel sözleşme ve ticarî hizmetler gerektirdiğini farkındadır.

Quantum’da:

  • Müşterimizin proje ekibini dinliyoruz
  • Müşterimizin şantiye ekibi ile birlikte ve müşterimizin şantiye ekibinin yanında çalışıyoruz
  • Müşterimize sürekli olarak geri bildirim sağlıyoruz

Odak Noktamız

  • İhale dönemi – stratejik incelemeler, risk analizi
  • Sözleşmenin sunulması – incelemeler, tavsiyeler, ayarlama sistemleri
  • İnşaat süresi – gözetim, değerlendirme ve sunumlar
  • Projenin sona erdirilmesi – devretme, hesap desteği