Ticari Yapılar

Tanım: Ticaret, bir ortamı teşkil eden ekonominin tüm sistemidir.

Dünya çapındaki sürekli büyüme ve gelişme ticari geliştirme projelerine önemli oranda odaklanmayı gerektirmektedir. Quantum ekibi ticari geliştirme projelerinde deneyimlidir ve gerek müşteri gerekse yüklenici tarafından karşı karşıya kalınan sorunlar konusunda değerli ilk elden bilgi sahibidir.