Uyuşmazlıkların Çözümü

Deneyimlerimize göre, sorunların büyük çoğunluğu proaktif, alternatif bir ihtilaf çözüm süreciyle sonuçlandırılabilmektedir. Kompleks mühendislik ve inşaat sorumlarını, pazara dair bilgimizle birleştirerek iletmek ihtilafların, alternatif çözüm yöntemleriyle sonuçlandırılmabilmesi bakımından zaruridir.

Bununla birlikte, tarafların sulh yollu bir çözüme varamadıkları ve resmi uzlaşamama sürecinin zamanla ve maliyet hak sahipliği konuları açısından adil ve makul bir çözüm adına takip edilmek zorunda olduğu durumlar söz konusudur. Quantum söz konusu durumlarda:

  • Zorlayıcı hak talebi sunumları sağlar.
  • Müşterinin yasal ekibiyle ortak şekilde çalışır.
  • Karşı taleplere denk düşecek delilleri hazırlar.
  • Müşterinin hak sahipliğini göstermek üzere multimedya sunumlarından faydalanır.
  • Nihai çözüm için destek sağlar.