Bilirkişi Hizmetleri

İnşaat uzlaşmazlıkları doğası gereği fazlasıyla komplekstir ve bu uyuşmazlıklar uzmanlık istemektedir. Quantum bilirkişileri bir hak talebinin çerçevesinin oluşturulmasında ve meselenin özünün tespit edilmesinde bir müşterinin yasal ekibine yardımcı olabilir, dava ve dokümantasyonun hazırlanmasında görev alabilir.

Proaktif bir yaklaşımla Quantum, sorunların teknik bölümü ile iştigal ederken, müşterinin yasal ekibinin yasal konulara odaklanmasına imkan verir ve hizmetlerini, bir davanın çeşitli aşamalarının hazırlanmasına kusursuz şekilde entegre eder.

Tanık Bilirkişi

Quantum delilleri gözden geçirebilecek ve net ve kısa raporlar hazırlayabilecek deneyimli bir bilirkişi ekibi sağlar. Bilirkişilerimizin disiplinleri çeşitli yargı çevreleri ve mahkemelere yönelik planlama, inşaat maliyeti kontrolü, gecikme ve aksama disiplinlerini kapsamaktadır.

  • İlk tavsiye ise – mevcut dokümantasyon, hak talebi beyanları, savunma ve ilk kanaatin sağlanmasıdır.
  • Güçlü ve zayıf yönlerin gözden geçirilmesi – en iyi ve en kötü durum senaryoları ve tarafların teknik güçleri ve zayıf yönlerinin ortaya konulması dâhil tarafların delilleri ile pozisyonlarının ayrıntılı olarak incelenmesidir.
  • Bilirkişi raporları – delillerin adli olarak incelemesi ve tüm görüşlerin doğrulanmasına dayalı olarak bilirkişi tanık beyanlarının / raporlarının sağlanması ve delillerin analizidir.
  • Tanıklık – bilirkişi tanıklar duruşmada ayrıntılı olarak tanıklık sağlayacaklardır.

Quantum ve Gecikme Analizi Uzmanları

Bilirkişilerimiz ve deneyimleri hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz:

Gecikme Analizi Uzmanları

Quantum Uzmanları

Bilirkişiler