Tahkim Desteği

Her bir inşaat projesi eşsizdir ve eşsiz bir şey yaratmak için birlikte çalışan farklı taraflarca inşa edilir. Quantum bu süreçte, değişikliğin kaçınılmaz olduğundan hareketle sulh yoluyla anlaşmazlıkların çözümüne odaklanır. Dolayısıyla Quantum sulh yollu uyuşmazlık çözümüne ve uzlaşmazlığın önüne geçmeye odaklanır.

Zaman kısıtlı ve maliyetler yüksek olduğunda, uyuşmazlıklar meydana gelebilmektedir. Bu, sadece ilgili tarafları doğrudan etkilemekle kalmaz, aynı zamanda tüm projeyi etkiler. Çözüme varmak zaman alabilir ve süreç pahalı olabilir.

Bir sorun tahkime, arabulucuya, hakeme veya hukuk mahkemesine taşındığında, Quantum kapsamlı bir hak sahipliği sunumu hazırlamada yardımcı olabilmektedir. Bu tip sunumlar, önemli konuları açık şekilde tespit etmeyi sağlar ve kritik-olmayan konuları ayrıştırmayı kolaylaştırır. Bu hizmetler aynı zamanda hukuk ekiplerinin hizmetlerini tamamlayıcı şekilde destekler.

İnşaat ve uyuşmazlık çözümünün tüm aşamalarında müşterilerine deneyimli profesyonellerce rehberlik eden Quantum, uyuşmazlıkları çözüme kavuşturmada kapsamlı ve proaktif hizmetler sağlamaktadır.

Quantum aşağıdakiler dahil ihtilaf çözümünde eşsiz yaklaşımlar sunmaktadır:

  • Tüm disiplinlerde bilgi ve deneyim sahibi uzmanlar.
  • Kapsamlı bir kanaat ve pozisyon sağlamak için uzman bilirkişiliğini proje ile birleştirmemize imkân veren entegre ekipler.
  • Sorunları ve proje pozisyonlarını analiz edebilecek uzman bilgisayar yazılımları.

Uyuşmazlığın önüne geçilmesi

Ekiplerimiz uzun yıllardır süregelen küresel deneyimlerinden faydalanarak uyuşmazlıkların önüne geçilebilmesi için tavsiyelerde bulunabilmektedir. Uyuşmazlık önleyici yöntemler projenin tedarik aşaması sırasında sözleşmelere dahil edilebilmektedir.